Białoruś to kraj, gdzie z dbałością zachowywane jest ogólnoeuropejskie dziedzictwo naturalne. Zielone lasy, błękitne jeziora i wyjątkowo czyste powietrze  sprawiają, że kraj ten jest idealnym miejscem dla ekoturyzmu. Bogactwo fauny i flory pozwala na doskonały wypoczynek w harmonii z przyrodą, a różnorodność krajobrazów i duża ilość unikatowych parków narodowych sprawiają, że każdy może wybrać idealną formę wypoczynku dla siebie.

Zarówno aktywne, tak i tradycyjne metody wypoczynku są doskonałym lekarstwem na stres i przemęczenie, pozwalając zapomnieć o  szarej codzienności.

Pomimo podziwiania hojności przyrody, podróżujący do Białorusi mają wspaniałą możliwość zapoznania się z szeroką ofertą kurortów i sanatoriów zdrowotnych. Położone wśród malowniczych krajobrazów, pomimo poprawy zdrowia i kondycji psychicznej, pozwalają na bliższe zapoznanie się z pięknem tego niezwykłego kraju.

Białoruś do 10 dni BEZ WIZ

 

Na mocy nowego dekretu istniejące wcześniej dwie strefy bezwizowe – wokół Grodna i wokół Brześcia – zostały połączone w strefę "Brześć-Grodno". Do ruchu bezwizowego w obwodzie grodzieńskim włączono pięć dodatkowych rejonów: berestowicki, wołkowyski, werenowski, lidzki i szczuczyński.

Na obszarze strefy bezwizowej obywatele 73 państw (w tym Polski) będą mogli przebywać do 15 dób. Do dotychczasowych 12 przejść na granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej, objętych ruchem bezwizowym, dodano jeszcze dwie: w Bieniakoniach (Soleczniki-Litwa) i Berestowicy (Bobrowniki-Polska).

 

Obszar strefy Grodno obejmuje:

 • miasto Grodno,
 • obszar rady wiejskiej w Sopoćkiniach,
 • obszar rady wiejskiej w Hoży,
 • obszar rady wiejskiej w Podłabieniach,
 • obszar rady wiejskiej w Kopciówce,
 • obszar rady wiejskiej w Odelsku.
 • obszar rejonu berestowickiego,
 • obszar rejonu wołkowyskiego,
 • obszar rejonu lidzkiego
 • obszar rejonu szczuczyńskiego

Wjechać i wyjechać ze Strefy Park „Kanał Augustowski” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne:

drogowe: Rudawka-Lesnaja, Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Švendubrė-Privalka (przejście graniczne z Litwą), Raigardas-Privalka (przejście graniczne z Litwą)

kolejowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi,

port lotniczy w Grodnie.

 

 

Strefa turystyczno-rekreacyjna „Brześć” obejmuje:

 • miasto Brześć,
 • rejon Brzeski,
 • rejon Żabinkowski,
 • rejon Kamieniecki,
 • rejon Prużański,
 • rejon Świsłocki (administracyjnie należy do obwodu grodzieńskiego)

Wjechać i wyjechać do Strefy „Brześć” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne:

drogowe: Terespol-Brześć, Sławatycze – Domaczewo, Połowce-Pieszczatka-, Białowieża-Piererow (dopuszcza się tylko ruch pieszy i rowerowy),

kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć,

port lotniczy w Brześciu.

Ruchem bezwizowym objęte jest także przejście graniczne pomiędzy Białorusią a Litwą Priwałka – Raigardas

 

UWAGA! Ilość wjazdów nie jest ograniczona, jednakże długość pobytu nie może przekroczyć 90 dni w ciągu pół roku. Długość jednego bezwizowego pobytu nie może przekroczyć 10 dni. W uzasadnionych przypadkach (choroba, hospitalizacja, itp. ) pobyt może zostać przedłużony. Zezwolenie na przedłużenie pobytu wydaje miejscowy organ spraw wewnętrznych. W przypadku wyjazdu poza strefę obszaru bezwizowego lub nieuzasadnionego przedłużenia pobytu powyżej 10 dni grozi kara administracyjna przewidziana białoruskim ustawodawstwem. Dzień przylotu i wylotu są zaliczane do długości pobytu. Pobyty powyżej 5 dni roboczych wymagają obowiązkowej rejestracji w miejscowym organie spraw wewnętrznych.

UWAGA! Nie jest możliwe przemieszczanie się pomiędzy strefami ruchu bezwizowego (osoby, które przyjechały do strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”, w ramach ruchu bezwizowego, nie mogą przemieszczać się do Grodna i na Kanał Augustowski oraz odwrotnie).

 

Warunki jakie należy spełnić:

 • przekroczenie granicy w porcie lotniczym Mińsk w obie strony lub w strefach bezwizowych,
 • ważny paszport,
 • specjalna przepustka uprawniająca do przekroczenia granicy,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • środki płatnicze – min. 22,00 EURO/os./dobę,
 • "Zielona Karta" dla osób podróżujących samochodem.
 • wypełniona karta imigracyjna (wypełnia się na granice białoruskiej, którą NAleży zachować przez cały okres pobytu na Białorusi )

Nie jest wymagane posiadanie zaproszenia czy też rezerwacji hotelu.

 

Szczegóły bezwizowego wjazdu do m. Grodno i Parku „Kanał Augustowski” można znaleźć na: https://grodnovisafree.by/pl/

Szczegóły bezwizowego wjazdu do strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”” można znaleźć na: http://tour.brest.by/

 

Biuro RAYTAN TOUR zapewnia kompleksową usługę dla wyjeżdżających na Białoruś. Załatwiamy wizy, przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe. Proponujemy także rezerwację wszelkich innych usług turystycznych np. noclegów w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, transportu, posiłków, usługi przewodników, itp.

 

 

Do załatwienia bezwizowych przepustek oraz polis ubezpieczeniowych potrzebujemy:

 • stanu strony ze zdjęciem paszportu
 • podania terminu wyjazdu
 • podania adresu zakwaterowania na Białorusi
 • wykazu zamawianych usług turystycznych ( np. bilety wstępu, przewodnik, transport, wyżywienie, noclegi, itp. )
 • podania nazwy przejścia granicznego przez które planowany jest wjazd na Białoruś

Czas organizacji dokumentów – ok. 24h od daty otrzymania zamówienia. Prosimy o wcześniejsze składanie zamówień tak aby na czas wyrobić się z ich załatwieniem. Przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe można odebrać osobiście w naszym biurze. Możliwy jest także wariant wysyłki dokumentów drogą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania.

Poznaj inne kraje: