Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy rosyjskiej:

 1. komputerowo wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy.
 2. Formularz wniosku należy wypełnić literami łacińskimi. (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport).
 3. (Wniosek można pobrać z naszej strony bądź w siedzibie naszego biura.);
 4. jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 3 ? 4 cm – nie starsze niż 6 miesięcy
 5. i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej;
 6. Paszport ważny, co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;
 7. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem 30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej. Polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu (np. TU Europa);
 8. w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią, wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów, potwierdzających dane, zawarte we wniosku wizowym, oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dokumenty, niezbędne do otrzymania wizy, należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.
Konsulat ma prawo odmówić wydania wizy, bez zwrotu kosztów i podania przyczyny.

Wydział Konsularny nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.
Za sprostowanie błędów w wizie, wynikających nie z winy konsulatu pobiera się dodatkową opłatę.
Wymogi dotyczące dokumentów i opłat mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
Można posiadać maksymalnie 3 wizy turystyczne w danym roku!

Ambasada Federacji Rosyjskiej wydaje wizy:

 • w trybie normalnym – od 5 do 10 dni roboczych
 • w trybie ekspresowym – 3 dni robocze – w przypadku wiz służbowych i prywatnych.

W celu otrzymania wizy zwykłej wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty:

 • oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej;

W celu otrzymania wizy turystycznej wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty:

 • Umowę dotycząca świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny)
 • potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez organizację prowadzącą działalność turystyczną (visa suport letter)

W celu otrzymania wizy służbowej wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty:

 • oryginał zaproszenia na wyjazd do Federacji Rosyjskiej,wydanego przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR – wydział wiz i rejestracji cudzoziemców)

W celu otrzymania wizy tranzytowej wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty:

 • paszport z ważną wizą do państwa docelowego (jeżeli wiza taka jest wymagana), bilety na środek transportu z potwierdzoną datą wyjazdu z Rosji

Wyniki testów na obecność wirusa HIV – wymagane są tylko przy wizach pracowniczych ważnych przez rok. Test ten jest ważny 3 miesiące, od daty wystawienia.

Test nie jest wymagany do wiz służbowych wielokrotnych tj. rocznych i półrocznych, na podstawie, których można przebywać na terytorium FR do 90 dni w każdym półroczu.

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

Dla obywateli Polski typy wizy:

 • Normalny (PLN)                     320zł
 • Expresowy (PLN)

Dokumenty do pobrania: