Wyjazd na Litwę „Śladami Józefa Piłsudskiego” ze zwiedzaniem Wilna; Druskiennik, Trok

Termin: 09-11.11.2018 DZIEŃ I Zbiórka uczestników pl. Bankowy godz. 7:00,  wyjazd z Polski  7:15.Przekroczenie granicy polsko-litewskiej. Przejazd do Druskiennik – największego i najsłynniejszego uzdrowiska położonego w środku największego kompleksu leśnego na Litwie w Puszczy Orańsko-Druskiennickiej. Tutaj gościli – historyk T. … Poznaj całą ofertę…