Zabytki kultury polskiej na „KRESACH” – 6 dni.

wpis w: Oferta 2018, Ukraina | 0

lwow-z-ryan-tours

Termin:  18-23.09.2018

Dzień  I Warszawa – Lublin – Lwów.   
WARSZAWA - spotkanie uczestników o godz. 7:00 na  parkingu przy Muzeum Techniki /PKiN/ w Warszawie. Godz. 7.15 wyjazd w kierunku granicy. Przejzd przez miejscowości : ZAMOŚĆ – miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; spacer uliczkami miasta założonego przez kanclerza Jana Zamojskiego pod koniec XVI w.; Rynek Wielki z pięknym Ratuszem, renesansowe kamienice, renesansowa katedra, pałac Zamoyskich; Rotunda; bramy miejskie.  Przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska.   ŻÓŁKIEW – miasto założone przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego; zamek zbudowany przez St. Żółkiewskiego, ulubiona rezydencja Jana III Sobieskiego; kolegiata pw. śś. Wawrzyńca Męczennika i Stanisława – pamiątkowe tablice, krypta z sarkofagami Żółkiewskich; kościół i klasztor dominikanów; cerkiew greckokatolicka; synagoga; zabytkowa zabudowa rynku.
Przyjazd do  Lwowa, zakwaterowanie w hotelu;  obiadokolacja w hotelu. Wieczorny spacer dla chętnych.

Dzień  II- Lwów

LWÓW - Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: Cmentarza  Łyczakowskiego 
 i Cmentarza Orląt Lwowskich (zapalenie zniczy);  lwowskiej Starówki (wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) -  m.in.: Katedrę Łacińską, Kaplicę Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i kamienicami mieszczańskimi, renesansowy  zespół cerkwi Wołoskiej, Kościół Dominikanów, katedrę Ormiańską, gmach Opery Lwowskiej, Pałac Potockich… 
W  międzyczasie wolny.  Obiadokolacja na terenie Starego Miasta.   Powrót do hotelu; nocleg

Dzień  III- Lwów-Złoczów- Kamieniec Podolski

Po śniadaniu wyjazd do Kamieńca Podolskiego  oraz zwiedzanie po trasie: 
LWÓW – uzupełniające zwiedzanie:  Zamek.   PODHORCE – zamek  typu rezydencji obronnej, wzniesiony przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, następnie własność Sobieskich, Rzewuskich, Sanguszków ;  kościół pw. św. Józefa fundacji hetmana Wacława Rzewuskiego – malowidła ścienne, tablice epitafijne. 
ZŁOCZÓW - zamek Sobieskich z XVII w. zbudowany przez Jakuba Sobieskiego w  kształcie twierdzy;  
SKAŁA PODOLSKA – ruiny zamku Koriatowiczów a następnie Lanckorońskich; KAMIENIEC PODOLSKI; obiadokolacja w centrum; spacer w okolicach katedry. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

Dzień  IV-  Kamieniec Podolski –Chocim- Tarnopol

Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: 
KAMIENIEC PODOLSKI - zwiedzanie miasta (m.in. potężna twierdza obronna, w której sienkiewiczowski Mały Rycerz aby nie dopuścić do jej poddania wysadził ją w powietrze sam przy tym tracąc życie, polska  katedra z tureckim minaretem). 
CHOCIM : najpotężniejsza twierdza Rzeczpospolitej, słynna z dwóch bitew przeciw Turkom. OKOPY św. TRÓJCY : bramy polskiej warowni obronnej postawionej w strategicznym miejscu między rzekami Zbrucz i Dniestr na rozkaz Jana III Sobieskiego;  TARNOPOL – miasto lokowane na tzw. surowym korzeniu przez Jana Tarnowskiego na podstawie przywileju króla Zygmunta Starego; z Tarnopola wywodzili się : Kazimierz Michałowski – archeolog, generał Franciszek Kleeberg – dowódca bitwy pod Kockiej we wrześniu 1939r., Franciszek Pużak – członek komendy AK, sądzony w procesie szesnastu”. Przyjazd do hotelu;  zakwaterowanie; obiadokolacja w hotelu. Wieczorny spacer po Starym Mieście.. 

Dzień  V-  Tarnopol –Zbaraż –Poczajów- Krzemieniec

 Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: ZBARAŻ – zamek (stanowił centrum obrony podczas oblężenia w 1649r.) jako wybitny przykład obronnej rezydencji typu  pallazzo in fortezza, ; stara część miasta w zakolu rzeki Gnieznej,
WIŚNIOWIEC – gniazdo rodu książąt Wiśniowieckich; zamek Wiśniowieckich – największa z rezydencji magnackich ocalałych na Wołyniu, obecnie w końcowej fazie kapitalnego remontu;
POCZAJÓW  - prawosławna ławra - najważniejsze sanktuarium prawosławne w zachodniej Ukrainie;
KRZEMIENIEC – WOŁYŃSKIE ATENY; w XVI wieku starostwo krzemienieckie otrzymała królowa Bona; historia Gimnazjum Wołyńskiego 
a od 1819r. Liceum Krzemienieckiego jako ośrodka dydaktyczno-naukowego; zespól zabudowań Liceum Krzemienieckiego – gmachy pojezuickie, kościół licealny, korpusy szkolne, park licealny; dworek Słowackich – Muzeum Juliusza Słowackiego  otwarte w 2003. staraniem miejscowych Polaków; kościół katolicki pw. św. Stanisława z pomnikiem J. Słowackiego wewnątrz; Góra Bony – ruiny zamku, panorama Krzemieńca. 
Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.

Dzień  VI-  Krzemieniec -Łuck-Warszawa

Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: 
DUBNO – pierwsze wzmianki z 1100r.; byli tu: król szwedzki Karol XII i car Rosji Piotr I; największy rozwój za czasów Michała Lubomirskiego; najcenniejszym zabytkiem jest zamek wzniesiony przez Wasyla Ostrogskiego  na początku XVw.; pałac Lubomirskich; zespół klasztorny bernardynów; dom, w którym mieszkał Antoni Malczewski; dom - miejsce śmierci Tadeusza Czackiego, założyciela Liceum Krzemienieckiego.  
ŁUCK -  w roku 1429 odbył się zjazd monarchów, będący  wydarzeniem niespotykanym w ówczesnej Europie a powodem spotkania było zagrożenie Europy przez Turków; dzielnica staromiejska;  Górny Zamek z XIVw.  zbudowany przez księcia Lubarta – największy zamek na Wołyniu; katedra pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz  Świętej Trójcy; synagoga; dzielnica karaimska, dzielnica ormiańska. Wyjazd w kierunku granicy .Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych.

Cena za osobę :  1285,- PLN  ( gr. 30 osób)

 Dopłata do pokoju 1-osobowego  365,- PLN

Cena zawiera: przejazd busem lub autokarem; 5 noclegów – zgodnie z ofertą, pokoje 2-osobowe z łazienką,  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, obsługę pilota na całej trasie; opłaty graniczne, drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL

Cena nie zawiera :  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych - 45 EUR/os.