WYJAZD na Białoruś w 75. rocznice Bitwy pod Lenino

Termin: 10-13.10.2018

DZIEŃ I WARSZAWA – GORKI.
Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu bankowym , godz. 6.15 odjazd na trasę: Warszawa – Chatyń – Gorki . Przekroczenie granicy Terespol – Brześć. Przyjazd do Brześcia, krótki objazd miasta. Wyjazd w kierunku Gorki, przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II GORKI – KATYN – SMOLEŃSK.
Gorki - dawniej Hory - miasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, centrum administracyjne rejonu horeckiego, nad Pronią (dorzecze Dniepru). Białoruska Państwowa Akademia Gospodarki Wiejskiej (założona 1926); ogród botaniczny.

KATYŃ - las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4412 oficerów WP. SMOLEŃSK – lotnisko Siewiernoje - miejsce tragedii samolotu z delegacją polską w dniu 10.04.2010r. -złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Zwiedzanie SMOLEŃSKA z pokazaniem najważniejszych zabytków - Kreml - Twierdza Smoleńska, soboru Piotra i Pawła (XII w.) oraz zwiedzanie soboru Uspieńskiego.

DZIEŃ III GORKI - LENINO.
Po śniadaniu przejazd na pole bitewne pod Lenino. (Bitwa pod Lenino – bitwa stoczona w dniach 12-13 października 1943 nieopodal wsi Lenino, na Białorusi pomiędzy radziecką 33 Armią Frontu Zachodniego i walczącą w jej składzie polską 1 Dywizją Piechoty im. Generała Tadeusza Kościuszki a Wehrmachtem (337 Dywizja Piechoty, wspierana przez odwody XXXIX Korpusu Pancernego). Cmentarz poległych żołnierzy polskich. Udział w uroczystościach .Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ IV GORKI - KUROPATY - WARSZAWA.
Śniadanie. Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
KUROPATY – uroczysko na obrzeżach Mińska, miejsce stracenia wielu tysięcy Polaków i Białorusinów. (KUROPATY wymienia się często obok innych: Katynia, Miednoje, Charkowa... Według tzw. białoruskiej listy katyńskiej właśnie tutaj może spoczywać 3872 Polaków, zamordowanych wiosną 1940 roku (kwiecień-maj). Miejsce masowych grobów odkrył Zanon Paźniak w roku 1988. W roku 1989 na "Święto Dziadów" ustawiono w Kuropatach "Krzyż Pokutny”).
Przejazd do Brześcia , krótki odpoczynek, powrót do kraju.

CENA WYCIECZKI: 1200,- PLN

Cena obejmuje:
• przejazd autokarem na całej trasie;
• 3 noclegi wg programu, pokoje 2-3-osobowe z łazienkami;
• wyżywienie: obiadokolacje i śniadania (3x)
• ubezpieczenie NW i KL
• obsługę pilota na całej trasie.;

Cena nie obejmuje kosztów:
- wizy białoruskiej 100,- PLN;
- wizy rosyjskiej – 375,- PLN;
- usługi przewodników miejscowych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - 15 EUR