Wycieczka na Białoruś „Szlakiem Adama Mickiewicza”

Termin wycieczki: 5-9.12.2018

DZIEŃ I WARSZAWA – BRZEŚĆ – KOSÓW POLESKI – BARANOWICZE.
Spotkanie uczestników przy pl. Bankowym - godz. 7:00 wyjazd w trasę Warszawa – Terespol – Brześć. Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42 - cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, cmentarz katolicki. KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich; Mereszowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki, Przejazd do BARANOWICZ na obiadokolacje i nocleg.

DZIEŃ II BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ – MIR – ZAOSIE – BARANOWICZE.
Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie miejscowości:
NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów (jako Rezydencja Radziwiłłów wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2005 roku); kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. "Gdańskim". MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi; w 2000r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. św. Mikołaja,, cerkiew, jesziwa, synagoga, domy; Jeśli czas pozwoli przejazd do Lubczy, gdzie na wzgórzu nad Niemnem stoi zamek z XVI w. (niegdyś Radziwiłłów, wg niektórych źródeł - Zamek Horeszków”). Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III BARANOWICZE – ZAOSIE – ŚWITEŹ – NOWOGRÓDEK – LIDA.
Po śniadaniu – przejazd do Lidy oraz zwiedzanie:
ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. JEZIORO ŚWITEŹ - jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym kształcie i czystej wodzie; Dalej jedziemy do Karczowej (tu krótki spacer do - Głazu Filaretów” w wąwozie Uroczyska) i dalej do Tuchanowicz, gdzie poeta poznał swą miłość - Marylę. Spacer po parku dworskim, odwiedzenie Altany Lipowej miejsca spotkań zakochanych. NOWOGRÓDEK - zwiedzanie: dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza.

LIDA – Zwiedzanie miasta z pozostałościami zamku księcia Giedymina, w murach którego rozgrywa się akcja Grażyny Mickiewicza. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ IV LIDA – BIENIAKONIE – WILNO.
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: Bieniakonie - kościół, grób Maryli Wereszczakówny. Bolcienniki - Gaik Maryli, dworek Puttkamerów. Przyjazd do WILNA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym; zwiedzanie Wilna: Ostra Bramy, kościoła Św. Teresy, cerkiew Św. Ducha, klasztor Bazylianów, Plac Ratuszowy, Uniwersytet Wileński z kościołem św. Jana; Katedra Wileńska z kaplicą Królewską, zwiedzanie Kościoła św. św. Piotra i Pawła na Antokolu ze wspaniałymi stiukowymi rzeźbami, cmentarza na Rossie. Obiadokolacja; nocleg.

DZIEŃ V WILNO – KOWNO – WARSZAWA.
Po śniadaniu Przejazd do Trok siedziby Kiejstuta i Witolda, dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zwiedzenie Nowego Zamku, ulicy, karczmy i cmentarza Karaimów, kościół Farnego z 1409 - fundowanego przez Witolda. Możliwość przejażdżki jachtami po Jez. Galve. W drodze do Kowna odwiedzenie klasztoru Karmelitów w Pożajściu (zabytek kl. “0”). Spacer po pięknej kowieńskiej starówce. Oglądanie gotyckiego Domu Peruna, kościoła Archikatedralnego, pięknego Ratusza na rynku, otoczonego zabytkowymi kamienicami, kościoła NMP i Mikołaja z XV w., zamku. Około 16.00 wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd do Warszawy ok. 21.00

Cena wycieczki: 1085,- PLN/os. (grupa 45 osób); 1315,- PLN/os. (grupa do 20 osób)
Dopłata za pokój 1-osobowy 285 PLN

Cena zawiera:
- przejazd autokarem lub busem,
- zakwaterowanie: hotele - pokoje 2-osobowe z łazienkami
- wyżywienie: dwa posiłki dziennie
- obsługę pilota na całej trasie,
- ubezpieczenie polskie NNW i KL;
- ubezpieczenie medyczne białoruskie;
- opłaty miejscowe;

Opłaty dodatkowe:
- białoruskiej wizy grupowej 100 PLN/ osoba
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników miejscowych - 35 EUR