Wycieczka na Białoruś o charakterze patriotyczno-religijnym – 3 dni (listopad)