Wycieczka do St. Petersburga i stolic nadbałtyckich – 9 dni (lipiec)