Wycieczka do Grodna – 3 dni – bez wizy (wrzesień, październik)