Wycieczka na Białoruś ”POLESIA CZAR” „Przyrodnicze perły Polesia i dolina Jasiołdy” –5dni

wpis w: Białoruś, Oferta 2018 | 0

15.08–19.08.2018 

DZIEŃ I  WARSZAWA – BRZEŚĆ.

Godz 8.00 – odjazd na trasę Warszawa – Terespol –  Brześć. Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy  Brzeskiej, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra, cmentarz katolicki .Skoki – pałac rodziny Juliana Ursyna  Niemcewicza. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

 

DZIEŃ II  BRZEŚĆ – WOŁCZYN –  RÓŻANA – KOSÓW POLESKI- PIŃSK.

Po śniadaniu – wyjazd do Pińska  oraz zwiedzanie po trasie miejscowości: WOŁCZYN –  miejsce urodzin ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Kościół pw. Św. Trójcy – miejsce jego pochówku. PRUŻANA – zespół pałacowy w d. majątku Szwykowskich (w muzeum ikona z XVI wieku), RÓŻANA – malownicze ruiny zamku Sapiehów;, KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich;  u podnóża d. folwark Mereszowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki,  obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki,.  Przejazd do Pińska, zakwaterowanie w hotelu. obiadokolacja.

 

DZIEŃ III  ZWIEDZANIE PIŃSKA I okolic.

Pińsk- katedra, d. kościół franciszkanów: kolegium jezuitów pałac Butrymowiczów; kościół katolicki  p.w. św. Karola Boromeusza. Wyjazd w trasę do Mołodowa, Porzecza –dawne majątki rodziny Skirmuntów .Dalej  - spacer do jednego z punktów tzw. Łuku Struvego, wpisanego w 2006 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Biezdiez – muzeum fartuszka białoruskiego . Łahiszyn –kościół z cudownym obrazem M.B. Łahiszynskiej –Królowej Polesia.  Powrót do Pińska, Rejs statkiem. Obiadokolacja, nocleg. 

 

DZIEŃ IV PIŃSK –STOLIN – DAWID-GRÓDEK- TURÓW.

Wyjazd do Turowa . Zwiedzanie: STOLIN (ruiny zespołu pałacowego majątku Radziwiłłów; w d. zabudowaniach gospodarczych mieszczą się: Muzeum Krajoznawcze zał. w 1955 r. i szkoła muzyczna; synagoga z 1792 r.) – DAWIDGÓDEK (poleska miejscowość, która zachowała charakter dawnego kresowego miasteczka; Góra Zamkowa, drewniana zabudowa i cerkiew p.w. św. Jerzego z II poł. XVII w.) - TURÓW (drewniana cerkiew prawosławna z 1810 r., w której znajdują się kamienne krzyże z XII w. o wysokości ok. 2 m i szerokości poprzecznego ramienia ok. 1 m, otoczone kultem - tzw. „krzyże turowskie”, mające opinię cudownych).rejs statkiem po Prypeci.( fakultatywnie )  Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

 

DZIEŃ  V TURÓW – JANÓW POLESKI – HRUSZOWA- KOBRYŃ– WARSZAWA

Śniadanie – Turów .  Wyjazd  do Janowa Poleskiego, miejsce związane z męczeńska śmiercią św. Andrzeja Boboli, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św., ob. ośrodek kultu św. Andrzeja Boboli; pomnik Napoleona Ordy; Hruszowa –d. dwór M. Rodziewiczówny, dąb „Dewajtis”. Kobryń - kościół, grób rodzinny Mickiewiczów, Wyjazd w kierunku granicy.

Cena wycieczki :1195,-PLN/os.( gr. 20 osób)

Cena Zawiera:

- przejazd nowoczesnym busem/autokarem

- 4 noclegi  - 4 śniadania, 4 obiadokolacje.

- pilota - przedstawiciela Biura Raytan Tour

- Ubezpieczenie 

Cena nie zawiera:

- wydatków własnych;

- Biletów do zwiedzanych obiektów  i lokalnych przewodników  -55 EURO.

- Kosztów  wizy białoruskiej grupowej i dokumentacji wizowej na Białoruś( 80 zł.)

Poznaj Białoruś