Wycieczka na Białoruś i Litwę „Śladami Adama Mickiewicza”

Wycieczka na Białoruś i Litwę „Śladami Adama Mickiewicza”

wpis w: Białoruś, Litwa, Nowe wycieczki | 0

a3 a7 a6 a5 a4 qq5

Termin: 5-9 lipca 2017

DZIEŃ 1  WARSZAWA -TERESPOL – BRZEŚĆ – BARANOWICZE

8.00 zbiórka uczestników wycieczki przy Sali Kongresowej  Pałacu Kultury.
Wyjazd w trasę. Przekroczenie granicy w Terespolu. Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy  Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42  - cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja, muzeum Twierdzy Brzeskiej; Muzeum archeologiczne „Berestie”;  Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z  rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, Muzeum rzeczy odnalezionych(skonfiskowanych na granicy),Kobryń- grób rodzinny Mickiewiczów Kosów Poleski - d. pałac Pusłowskich, u podnóża d. folwark  Mereszowszczyzna - dworek rodziny Kościuszków  i miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, muzeum. Przyjazd do Baranowicz. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2  BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ - MIR - ZAOSIE - BARANOWICZE

Śniadanie w Baranowiczach. Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie miejscowości: ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi, od 1994r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa  zabudowa rynku. NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy , dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów;  kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz. Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3 BARANOWICZE – jez. ŚWITEŹ - NOWOGRÓDEK – LIDA – WILNO

Baranowicze – śniadanie. Po śniadaniu –wyjazd w trasę oraz zwiedzanie: Pobyt nad j. Świteź i dalej  NOWOGRÓDEK : dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza,  ruiny zamku  książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza. Wyjazd do BRZOZÓWKI –słynną hutę szkła „NEMEN”, LIDY – mury d. zamku obronnego księcia Gedymina; kościół parafialny. Bieniakonie- kościół, grób Maryli Wereszczakówny. Bolcienniki- Gaik Maryli, dworek Puttkamerów. Przyjazd do Wilna. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4  ZWIEDZANIE WILNA

Śniadanie. Zwiedzanie WILNA: Ostra  Brama, kościół Św. Teresy  Plac Ratuszowy, Uniwersytet Wileński, gotycki kościół św. Anny, pomnik Adama Mickiewicza, cmentarz na Rossie;  kościół Św. Apostołów  Piotra i Pawła  na Antokolu; Katedra Wileńska z Kaplicą   Królewską św. Kazimierza. Odrobina czasu wolnego.  Wyjazd do Pikieliszek nad Jeziorem Żełosy  (22 km od Wilna) – dawny dwór - letnia rezydencja Józefa Piłsudskiego. Obiadokolacja, nocleg –Wilno.

DZIEŃ 5  WILNO - TROKI - KOWNO - WARSZAWA

Po śniadaniu wykwaterowanie wyjazd w kierunku Polski. Po drodze zwiedzanie Trok – miasteczko położone na przesmyku między jeziorami Galwe i Tataryszki z dominującym w krajobrazie zamkiem gotyckim, będącym siedzibą księcia Witolda. TROKI  - zamek  gotycki na wyspie, ul. Karaimska, kenesa   karaimska;   KOWNO – Zamek Kowieński, kościół św. Jerzego i klasztor bernardynów, Stare Miasto - zespół kamienic wokół rynku, ratusz, archikatedra  św. Piotra i Pawła, Dom Perkuna, kościół Witolda; Przejazd przez miasto;  spacer  Aleją Wolności.  Wyjazd do kraju.

Cena wycieczki: 1100,-pln( przy gr. 15 osób )

Cena zawiera:

  • przejazd busem,
  • zakwaterowanie w hotelach w pokojach 2 ,3 os.,
  • wyżywienie (śniadanie + obiadokolacje),
  • opieka pilota,
  • ubezpieczenie, opłaty miejscowe.

Cena nie zawiera:

  • biletów wstępu i lokalnych przewodników  – 35-40  eur/os.,
  • koszt wizy białoruskiej wraz z cała dokumentacja  -100,- PLN.

Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy Białoruś (paszport – ważny min. 6 miesięcy, zdjęcie, wypełniony wniosek wizowy) należy przesłać na min. 14 dni listem poleconym na adres biura lub składać bezpośrednio w biurze.
 

Poznaj Białoruś