Wycieczka na Ziemię Brzeską – 3 dni – bez wizy (lipiec)