1. Czas oczekiwania na wizę:

 • tryb normalny – do 5 dni roboczych

2. Dokumenty potrzebne do uzyskania

 • paszport
 • wypełnione ankiety wizowe w dwóch egzemplarzach
 • 2 aktualne zdjęcia
 • opłata konsularna
 • w przypadku wizy zwykłej oryginał zaproszenia na wjazd do Republiki Uzbekistanu, wydany przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przez przedstawicielstwa MSZ Uzbekistanu lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych OWIR
 • w przypadku wizy turystycznej voucher turystyczny
 • w przypadku wizy tranzytowej paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego, ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu

3. Rodzaje wiz:

 • turystyczna
 • zwykła
 • tranzytowa

4. Opłaty konsularne:

TRYB NORMALNY

 • wiza turystyczna do 7 dni – 60 USD
 • wiza turystyczna do 15 dni – 70 USD
 • wiza turystyczna do 30 dni – 80 USD
 • wiza turystyczna do 3 miesięcy –100 USD
 • wiza tranzytowa do 24 godzin – 30 USD
 • wiza tranzytowa do 40 godzin – 35 USD
 • wiza tranzytowa do 72 godzin – 40 USD
 • wiza tranzytowa 2-krotna – 50 USD
 • wiza wielokrotna do 6 miesięcy –170 USD
 • wiza wielokrotna do 1 roku – 270 USD

Formularz wizowy: Pobierz

Pośrednictwo wizowe biura Raytan-Tour  kosztuje 180 zł od osoby.