Wycieczka na Białoruś ”Śladami wybitnych Polaków”

wpis w: Białoruś, Oferta 2018 | 0

TERMIN: 02.05. -06.05.2018   DZIEŃ I  WARSZAWA- BRZEŚĆ Wyjazd w kierunku Brześcia. Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy  Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42  – cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin … Poznaj całą ofertę…