”Śladami wybitnych Polaków” Wycieczka na Białoruś – 5 dni


Termin: 14-18.11.2018

DZIEŃ I WARSZAWA - BRZEŚĆ
7.00 - spotkanie uczestników przy Sali kongresowej PKIN. 7:15 –wyjazd w kierunku Białorusi. Przyjazd do BRZEŚCIA. Spotkanie z przewodnikiem miejscowym. Zwiedzanie:  Twierdza  Brzeska wybudowana w latach 1833-42, częściowo zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, Pałac Biały, cerkiew św. Mikołaja, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego -we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra, kopia wizerunku z  rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, Cmentarz katolicki. Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ II BRZEŚĆ - SKOKI - KAMIENIUKI - RÓŻANA - KOSÓW POLESKI - BARANOWICZE

Po śniadaniu, wyjazd do Baranowicz. Zwiedzanie po trasie przejazdu: SKOKI - pałac rodziny Juliana Ursyna  Niemcewicza. KAMIENIUKI -  siedziba Dyrekcji Parku Puszcza Białowieska Muzeum Przyrodniczo-Leśne, woliery ze zwierzętami. PRUŻANA - zespół pałacowy w dawnym. majątku Szwykowskich; kościół, hala targowa, cmentarz. RÓŻANA - malownicze ruiny zamku Sapiehów; kościół św. Trójcy, zespół klasztorny bazylianów, KOSÓW POLESKI - dawny pałac Pusłowskich;  Mereszowszczyzna -  odbudowany dwór; miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki,  obecnie muzeum; kościół św. Trójcy, miejsce chrztu T. Kościuszki, Przejazd do  BARANOWICZ. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ III BARANOWICZE - NIEŚWIEŻ - MIR - ZAOSIE - BARANOWICZE
Po śniadaniu,  wyjazd na zwiedzanie: NIEŚWIEŻ - zespół pałacowo-parkowy, dawny dwór - rezydencja Radziwiłłów ( Rezydencja Radziwiłłów wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2005 r.);  kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”,  Brama Słucka, Ratusz, Dom tzw. "Gdański". MIR - zespół pałacowo- parkowy z najlepiej zachowanym na Białorusi zamkiem (wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2000r.),  zabytkowa  zabudowa rynku, kościół pw. św. Mikołaja, cerkiew, jesziwa, synagoga, zabytkowe domy; ZAOSIE - zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Powrót do Baranowicz, Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ IV BARANOWICZE - NOWOGRÓDEK - LIDA - WASILISZKI - GRODNO
Po śniadaniu, wyjazd do Grodna. Zwiedzanie na trasie przejazdu: JEZIORO ŚWITEŹ -  o ciekawym owalnym kształcie i  niezwykle czystej wodzie, opiewane przez Adama Mickiewicza; NOWOGRÓDEK -  zwiedzanie: dworek Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku  książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny, gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Olszańską, a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza; LIDA - urocze miasto z pozostałościami zamku księcia Giedymina, w murach którego rozgrywa się akcja „Grażyny” Adama Mickiewicza; WASILISZKI - dom rodzinny Czesława Niemena, neogotycki kościół pw. św. Piotra i Pawła; SZCZUCZYN - dawna posiadłość ks. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego, neoklasycystyczny pałac z końca XIX w., kościół katolicki ufundowany dla oo. pijarów; BOHATYROWICZE - śladami bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Przyjazd do Grodna. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ V GRODNO - WARSZAWA
Po śniadaniu zwiedzanie GRODNA: Stary i Nowy Zamek, kościół farny, kościół i klasztor Brygidek, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz  wojskowy z Krzyżem Katyńskim oraz cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i grobowcem Elizy Orzeszkowej, cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży.

Czas wolny. Ok. godz. 16.00 wyjazd w drogę powrotną do kraju.

Cena wycieczki: 1085,- PLN/os. (gr. 45 os.) 1315,- PLN/os. (gr. 20 os.)

Dopłata za pokój 1-os. 285 PLN

Cena zawiera:
- przejazd autokarem lub busem,
- zakwaterowanie: hotele - pokoje 2-osobowe z łazienkami
- wyżywienie: dwa posiłki dziennie
- obsługę pilota na całej trasie,
- ubezpieczenie polskie NNW i KL;
- ubezpieczenie medyczne białoruskie;
- opłaty miejscowe;

Cena nie zawiera:
- białoruskiej wizy grupowej 100 PLN/os.
- kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników miejscowych  - 35 EUR/os.

Inne wycieczki