Wycieczka na Białoruś ”Śladami wybitnych Polaków” oraz „Szlakiem przemytniczym S. Piaseckiego”

Termin: 15-20.10.2018

1 DZIEŃ : WARSZAWA – BRZEŚĆ – KOBRYŃ – HRUSZOWA – PIŃSK.
Godz. 7.15 – spotkanie uczestników – parking przy Sali Kongresowej w Warszawie godz. 7.30 – odjazd na trasę Warszawa – Terespol – Brześć. Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42 - cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Wyjazd do Pińska oraz zwiedzanie po trasie miejscowości: Kobryń - kościół, grób rodzinny Mickiewiczów, Hruszowa – d. dwór M. Rodziewiczówny, dąb „Dewajtis”. Przyjazd do Pińska, nocleg.

2 DZIEŃ: PIŃSK – ŁAHISZYN – KOSÓW POLESKI – BARANOWICZE.
Po śniadaniu – wyjazd I zwiedzanie po trasie miejscowości: Łahiszyn – kościół z cudownym obrazem M. B. Łahiszynskiej – Królowej Polesia. KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich; u podnóża d. folwark Mereszowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki, cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy polskich poległych w 1920r. Dalej przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

3 DZIEŃ: BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ – MIR – MIŃSK.
Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie miejscowości:
NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów, obiekt znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. "Gdańskim".
MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi (zwiedzanie z zewnątrz); w 2000 r. wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. św. Mikołaja, cerkiew, jesziwa, synagoga, MIŃSK - kościół pw. św. Szymona i Heleny; ratusz, d. zespół klasztorny bernardynek obecnie sobór prawosławny, dwór Wańkowiczów, dom - miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki… nocleg.

4 DZIEŃ: MINSK – RAKÓW – WOŁOZYN – LIDA.
Po śniadaniu – przejazd w kierunku Lidy oraz zwiedzanie:
Pierwszym punktem „Podróży” będzie wspaniale opisane w utworach Sergiusza Piaseckiego miasteczko Raków, które było uważane niegdyś za nieoficjalną „stolicę” polskich przemytników.
Według „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” Raków „położony nad rzeką Isłocz, przy trakcie handlowym z Mińska do Wołożyna, na piaszczystej płaszczyźnie, otoczonej malowniczymi okolicami” liczył w końcu XIX wieku około 3 tysięcy mieszkańców, głównie Żydów zajmujących się „drobnym handlem, uprawą warzyw i wyrobem maszyn rolniczych, mianowicie: sieczkarni, młynków, wialni i młocarni”. Ludność zaś chrześcijańska trudniła się rolnictwem, handlem wieprzowiną i różnymi rzemiosłami, głównie garncarstwem. Już w okresie zaborów Raków wabił ludzi mających pewne problemy z prawem. Na przykład, w „Słowniku” umieszczona była wzmianka o tym, iż „w ostatnich czasach Raków zyskał smutną sławę siedliska koniokradów z różnych stanów i wyznań, przemycających stąd kradzione konie do dalszych stanowisk złodziejskich w gubernii wileńskiej”.
A przecież sprzedaż kradzionych koni to był dopiero początek działalności przemytników w Rakowie! Rozkwit zaś tego biznesu przypadł na pierwsze lata po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. W tym okresie w Rakowie było 96 restauracji oraz kilkadziesiąt sklepów, w których pojawiały się towary z Wilna, Warszawy, Wiednia i Berlina. Ceny na nie przemytnicy dyktowali w całym kraju……
Przejazd do Lidy. LIDA - pozostałości zamku księcia Giedymina, w murach którego rozgrywa się akcja Grażyny A. Mickiewicza, nocleg

5 DZIEŃ: LIDA – WASILISZKI – SZCZUCZYN – GRODNO.
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: WASILISZKI - dom rodzinny Czesława Niemena, neogotycki kościół pw. śś. Piotra i Pawła; SZCZUCZYN - d. własność ks. Ksawerego Druckiego - Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego; pałac neoklasycystyczny z końca XIX wieku; kościół katolicki ufundowany dla pijarów; BOHATYROWICZE – śladami bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Przyjazd do GRODNA, nocleg.

6 DZIEŃ: GRODNO – WARSZAWA.
Po śniadaniu zwiedzanie Grodna: Stary i Nowy Zamek, kościół farny, kościół i klasztor Brygidek, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz wojskowy z Krzyżem Katyńskim oraz cmentarz katolickie z kwaterą żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i grobowcem Elizy Orzeszkowej, cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. Czas wolny na zakupy i spacer.
Ok. godz. 15 wyjazd w drogę do Warszawy.

Cena imprezy: 1855,- PLN (gr. 6 osób)

Cena zawiera:
- przejazd busem;
- zakwaterowanie: hotele - pokoje 2-osobowe z łazienkami;
- wyżywienie: śniadanie;
- obsługę pilota na całej trasie;
- ubezpieczenie polskie NNW i KL;
- ubezpieczenie medyczne białoruskie;
- opłaty miejscowe.

Cena nie zawiera:
- białoruskiej wizy grupowej- 100 PLN/os
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników miejscowych - 50 EUR/os