Ryga – Sztokholm: wycieczka autokarowo–promowa – 4 dni (sierpień)