Pielgrzymka na Białoruś „Śladami św.A. Boboli

wpis w: Białoruś, Oferta 2018 | 0

a1 a2 a7 b3 b4

W 361-ROCZNICĘ MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI 18-20.05.2018

 

DZIEŃ I  Warszawą - Brześć.

 Godz 7.00 – odjazd na trasę Warszawa – Terespol –  Brześć-Pińsk . Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy  Brzeskiej, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra ,obiad ,przejazd do Pińska . Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

 

DZIEŃ II  Pińsk – Janów Poleski-Porzecze- Mołodowo- Łahiszyn.

Po śniadaniu wyjazd do Janowa Poleskiego na uroczystości związane z 360 – rocznicą męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli w dniu 16 maja 1657r. zamordowanego przez kozaków. Wyjazd  do Janowa Poleskiego, miejsce związane z męczeńska śmiercią św. Andrzeja Boboli, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św., ob. ośrodek kultu św. Andrzeja Boboli; pomnik Napoleona Ordy; Po uroczystościach wyjazd w trasę - spacer do jednego z punktów tzw. Łuku Struvego, wpisanego w 2006 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dalej do Mołodowa,  Porzecza –dawne majątki rodziny Skirmuntów. Łahiszyn –kościół z cudownym obrazem M.B. Łahiszynskiej –Królowej Polesia.  Powrót do Pińska, Rejs statkiem( fakultatywnie). Obiadokolacja, nocleg.

 

DZIEŃ III Pińsk –Worocewicze- Hruszowa- Kobryń – Warszaw.

Śniadanie - Pińsk. Po śniadaniu –zwiedzanie Pińska - katedra, d. kościół franciszkanów: kolegium jezuitów pałac Butrymowiczów; kościół katolicki  p.w. św. Karola Boromeusza, Muzeum poleskie ,

       Worocewicze – muzeum Napoleona Ordy. Hruszowa –d. dwór M. Rodziewiczówny, dąb „Dewajtis”. Kobryń - kościół, grób rodzinny Mickiewiczów, Wyjazd w kierunku granicy.

 

Cena wycieczki :775,-PLN/os.( gr. 25 osób)

Cena Zawiera:

- przejazd nowoczesnym busem

- 2 noclegi  - 2 śniadania, 2 obiady.

- pilota - przedstawiciela Biura Raytan Tour

- Ubezpieczenie 

Cena nie zawiera:

- wydatków własnych;

- Biletów do zwiedzanych obiektów  i lokalnych przewodników  -25 EURO.

- Kosztów  wizy białoruskiej grupowej i dokumentacji wizowej na Białoruś( 80 zł.)

Poznaj Białoruś