Brześć bez wizy

wpis w: Białoruś, Oferta 2018 | 0

a1 a2 a7 b3 b4

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2018r decyzją władz Białorusi zmieniono zasady bezwizowych przyjazdów na Białoruś.  Obszar bezwizowy funkcjonujący pod nazwą Turystyczno-Rekreacyjny Park „Kanał Augustowski”, obejmujący dotychczas tylko miasto Grodno oraz okolice białoruskiej części Kanału Augustowskiego poszerzono o cały rejon grodzieński.
Utworzono także nowy obszar bezwizowy który będzie funkcjonował pod nazwą Turystyczno-Rekreacyjna strefa „Brześć”.  Strefa ta objęła miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żąbinkowski, rejon kamieniecki ( łącznie z białoruską częścią  Puszczy Białowieskiej ), rejon prużański oraz rejon świsłocki.

Ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Białorusią dotyczy następujących przejść granicznych:
– drogowe przejścia graniczne 

Kuźnica Białostocka – Bruzgi,

Połowce – Pieszczatka,

Sławatycze-Domaczewo,

Terespol-Brześć;
– kolejowe przejścia graniczne

Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz Terespol – Brześć;
– wodne, piesze oraz rowerowe przejście graniczne Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim;
– piesze i rowerowe przejście graniczne Białowieża – Piererow;
– port lotniczy w Grodnie;
– port lotniczy w Brześciu;   
Ruchem bezwizowym objęte jest także przejście graniczne pomiędzy Białorusią a Litwą Priwałka – Raigardas.

Nowe przepisy dotyczą obywateli 77 państw świata. Do bezwizowego przekroczenia granicy konieczne jest posiadanie ważnego paszportu, specjalnej przepustki uprawniającej do przekroczenia granicy, polisy ubezpieczeniowej AXA TUiR S.A. oraz odpowiedniej ilości środków finansowych wynoszących nie mniej niż równowartość 24,50 rubli na dzień. Osobom planującym podróż na Białoruś samochodami osobowymi przypominamy o konieczności posiadania ubezpieczenia „Zielona Karta”. Informujemy ponadto, iż na granicy wypełnia się specjalną „kartę imigracyjną” którą zależy zachować przez cały okres pobytu na Białorusi. Pobyty powyżej 5 dni roboczych wymagają obowiązkowej rejestracji w miejscowym organie spraw wewnętrznych.

Na podstawie nowych przepisów będzie można bezwizowo przebywać na Białorusi do 10 dni. W uzasadnionych przypadkach ( choroba, hospitalizacja, itp. ) pobyt może zostać przedłużony. Zezwolenie na przedłużenie pobytu wydaje miejscowy organ spraw wewnętrznych. W przypadku wyjazdu poza strefę obszaru bezwizowego lub nieuzasadnionego przedłużenia pobytu powyżej 10 dni grozi kara administracyjna przewidziana białoruskim ustawodawstwem.

Do załatwienia bezwizowych przepustek oraz polis ubezpieczeniowych potrzebujemy:

  • – skanu strony ze zdjęciem paszportu
  • – podania terminu wyjazdu
  • – podania adresu zakwaterowania na Białorusi 
  • – wykazu zamawianych usług turystycznych ( np. bilety wstępu, przewodnik, transport, wyżywienie, noclegi, itp. )
  • – podania nazwy przejścia granicznego przez które planowany jest wjazd na Białoruś

Czas organizacji dokumentów – ok. 24h od daty otrzymania zamówienia. Prosimy o wcześniejsze składanie zamówień tak aby na czas wyrobić się z ich załatwieniem.

Przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe można odebrać osobiście w naszym biurze. Możliwy jest także wariant wysyłki dokumentów drogą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania.

Biuro RAYTAN TOUR zapewnia kompleksową usługę; załatwiamy przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe. Proponujemy także rezerwację wszelkich innych usług turystycznych np. noclegów w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, transportu, posiłków, usług przewodnickich, itp.

Poznaj Białoruś