Białoruś do 10 dni bez wiz !!

wpis w: Białoruś, Oferta 2018 | 0

a1 a2 a7 b3 b4

Ruch bezwizowy na Kanale Augustowskim i do Grodna oraz w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”.

Od 1 stycznia 2018 r. nowe regulacje dotyczące ruchu bezwizowego w  celu turystycznym na Białoruś. Strefa bezwizowa, oprócz podróżnych przybyłych przez port lotniczy Mińsk, obejmie: Park „Kanał Augustowski” i przyległe do niego tereny (tj. Grodno i rejon grodzieński) oraz Strefę turystyczno-rekreacyjną „Brześć”.

Obszar strefy Park „Kanał Augustowski” obejmuje:

 1. miasto Grodno,
 2. obszar rady wiejskiej w Sopoćkiniach,
 3. obszar rady wiejskiej w Hoży,
 4. obszar rady wiejskiej w Podłabieniach,
 5. obszar rady wiejskiej w Kopciówce,
 6. obszar rady wiejskiej w Odelsku.

Wjechać i wyjechać ze Strefy Park „Kanał Augustowski” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne:

 1. drogowe:

Rudawka-Lesnaja, Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Švendubrė-Privalka (przejście graniczne z Litwą), Raigardas-Privalka (przejście graniczne z Litwą),

 1. kolejowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi,
 2. port lotniczy w Grodnie.

Strefa turystyczno-rekreacyjna „Brześć” obejmuje:

 1. miasto Brześć,
 2. rejon Brzeski,
 3. rejon Żabinkowski,
 4. rejon Kamieniecki,
 5. rejon Prużański,
 6. rejon Świsłocki (administracyjnie należy do obwodu grodzieńskiego)

Wjechać i wyjechać do Strefy „Brześć” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne:

 1. drogowe:

Terespol-Brześć, Sławatycze – Domaczewo, Połowce-Pieszczatka-, Białowieża-Piererow (dopuszcza się tylko ruch pieszy i rowerowy),

 1. kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć,
 2. port lotniczy w Brześciu.

Nowe uregulowania  dotyczą  obywateli 76 państw,  w tym Polski oraz Honkongu (specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej).

Warunki jakie należy spełnić:

 • przekroczenie granicy w porcie lotniczym Mińsk (w obie strony) – pośredniczymy w sprzedaży biletów
 • posiadać ważny paszport
 • ubezpieczenie zdrowotne (do nabycia w naszych Biurach)
 • środki płatnicze – min. 22,00 EUR/os./dobę
 • wypełnioną kartę migracyjną

Nie jest wymagane posiadanie zaproszenia czy też rezerwacji hotelu (służymy pomocą w rezerwacji).

Dzień przylotu i wylotu są zaliczane do długości pobytu.

Ilość wjazdów nie jest ograniczona, jednakże długość pobytu nie może przekroczyć 90 dni w ciągu pół roku.

Poznaj Białoruś